دوست یابی یا راباطه راه دور نوعی از دوست یابی است که طرفین در نزدیکی یکدیگر زندگی نمی کنند. آنها ممکن است در شهرهای متفاوت یا حتی کشورهای متفاوتی قرار داشته باشند. معمولا کسی از ابتدا برای یافتن یک رابطه از راه دور به یک سایت همسریابی ایرانی نمی رود. غالبا داستان از آنجا آغار می شود که از روی کنجکاوری به جستجو در شهرها یا کشورهای دیگر می پردازیم. در حین همین جستجو است که پروفایل شخصی به قدری ما را تحت تاثیر قرار می دهد که برای او یک پیغام ارسال می کنیم. اگر شخص مقابل نیز همان تاثیر را از پروفایل ما بگیرد اقدام به پاسخ می نماید. در این مرحله هیچکدام از طرفین بدنبال دوست یابی نبوده واین مسئله را جدی نمی گیرند. اما این ارتباط ساده و رد وبدل کردن یک پیغام ممکن است به چت ختم شده و این چت ها بیشتر و بیشتر شده تا جایی که آنها چشم باز کرده و خود را در میان یک رابطه ببینند. همانطور که می بینید رابطه از راه دور هدف اصلی این دوست یابی نبوده است ولی این مسئله بسیار اتفاق می افتد

در صورتیکه شما در آستانه آغاز یک رابطه (دوست یابی) از راه دور هستید موارد زیر را در نظر داشته باشید

یک – پشت تلفن همه چیز بهتر بنظر می آید

در دوران دوست یابی در یک رابطه از راه دور٬ مسائل همیشه زیباتر در پشت تلفن بنظر می آیند. بنابراین آمادگی این را داشته باشید که در صورت ملاقات او مسائل کمی متفاوت از آنچه شما تصور می کردید باشند

دو – تصمیم بگیرید چه مدتی می خواهید در این رابطه بمانید

یک رابطه از راه دور بایستی یک زمان انقضا داشته باشد. شما نمی توانید برای همیشه یک رابطه از راه دور داشته باشید. با طرف خود تصمیم بگیرید تا چه مدتی می خواهید اینگونه باشید و راهکاری برای تغییر آن بیندیشید همانند تغییر مکان یکی از شما

دوستیابی
رابطه (دوست یابی) از راه دور

سه – به زمانهایی که در میان راه همدیگر را می بینید دلخوش ننمایید

رابطه دوست یابی شما از زمانی آغاز می شود که شما در یک شهر و در کنار هم باشید. زمانهایی که شما امکانی را فراهم می آورید که در یک شهر در میانه راه همدیگر را ببینید یا حتی یکی از شما برای چند روزی به شهر شخص مقابل مسافرت نماید چندان به حساب نمی آیند.دلیل آن است که در این زمانها احساسات شما بدلیل دوری از هم بسیار شدید بوده و از هر چیزی به راحتی گذشته و مسایل مهم در دوست یابی را در نظر نمی گیرید. زمانی که شما در یک شهر با هم زندگی می کنید زمانی است که می توانید به درستی از یکدیگر شناخت پیدا نمایید
در این مقاله ما بر آن نیستیم که کلا ارتباط و دوست یابی از راه دور را منفی بدانیم. اتفاقا بارها این روابط به ازدواجها و دوستی های بسیاری انجامیده است. هدف ما در این مقاله بر این است که اگر شما تصمیم به انجام چنین کاری گرفتید با چشم باز و آگاهی از سختی های آن این کار را انجام دهید.
در پایان از شما می خواهیم نظرات خود را با ما درمیان گذاشته و از صفحه فیس بوک ما بازدید نمایید